Współpraca

Współpraca w sieci

indeks

logo

k2-sport

Rodzinny Tabor w Zawadce Rymanowskiej


 

Organizacje turystyczne w sieci

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK


 

Bratnie koła

Akademickie Koło Przewodników Górskich w Bielsku-Białej

Akademickie Koło Przewodników Tatrzańskich w Krakowie

Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Katowicach

Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Łodzi

Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Rzeszowie

Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Warszawie

Studenckie Koło Przewodników Górskich “Harnasie” w Gliwicach

Studenckie Koło Przewodników Górskich w Krakowie

Studenckie Koło Przewodników Sudeckich we Wrocławiu

Studenckie Koło Przewodników Turystycznych w Gdańsku


 

Kluby i grupy turystyczne

Klub Imprez na Orientację PTTK Inochodziec Lublin

Uczelniany Klub Turystyczny PTTK UMCS “Mimochodek” Lublin

Klub Wysokogórski Lublin

Klub Turystyki Pieszej “Niezależni” OM PTTK Lublin

Oddział Miejski PTTK w Lublinie

Studencki Klub Górski w Warszawie

Studencki Klub Przodowników Turystyki Górskiej w Warszawie

Stowarzyszenie “Klub Otrycki”

Klub Karpacki

Towarzystwo Karpackie


 

Parki Narodowe

Bieszczadzki Park Narodowy

Magurski Park Narodowy