Grażyna Wnuk (Prezes): 500 481 405
Paweł Goleman (Zawadka): 607 062 886
kontakt.skpb.lublin@gmail.com

Nadzwyczajne walne zebranie Koła

Nadzwyczajne walne zebranie Koła

Uwaga Przewodnicy i Sympatycy!

25 marca w poniedziałek o 18:30 odbędzie się nadzwyczajne walne zebranie członków SKPB Lublin. Podczas obrad zostanie omówiona kwestia dołączenia do grona symptyków koła naszej koleżanki – Dagmary. Jako drugi punkt obrad, poruszona będzie kwestia korekty statutu naszego koła. W związku z tym bardzo proszę wszystkich o jak najliczniejsze przybycie. Miejsce obrad zostanie podane później. Najpewniej będzie to któraś sala w Instytucie Historii UMCS.